Här kan man välja mellan en massa olika material och färger bara det blir en kontrast. Det vanligaste materialet är frostad folie. Enligt Boverkets föreskrifter* ska följande ytor tillgänglighets anpassas med kontrastmarkering: Glaspartier. Syftet med kontrastmarkering är att förhindra allvarliga skador som kan uppstå om t.ex. stora glaspartier inte är kontrastmarkerade då personer med synnedsättning lätt kan uppfatta det som att det är fritt fram att gå där. Kontrastmarkeringar kan ha en mängd olika utseenden, de kan exempelvis bestå av vara streck, logotyper eller andra figurer. Huvudsaken är att de SYNS. Ljushetskontrasten (skillnaden) bör vara 0.40 enligt Boverkets föreskrifter HIN2 och ALM2.